Skip to main content

Vilken slags körkort behöver jag för att köra en campervan?

För att köra våra bussar krävs körkort klass B eller klass 3. Körkortet måste tillåta dig att köra bilar upp till 3,5 ton. Observera att minimiåldern för att hyra en husbil varierar från land till land. Här är en översikt:

 • Europa: Föraren måste vara minst 18 år gammal och ha ett års körvana med körkort
 • Storbritannien: Förare måste vara minst 25 år och ha två års körvana med körkort
 • USA, Kanada och Irland: Föraren måste vara minst 21 år gammal och ha ett års körvana med körkort

Vad måste jag tänka på vid utlandsresor?

 • Alla uthyrare som har ett körkort från en EU-medlemsstat eller från EES har fri körrätt i Tyskland och i EU / EES.
 • Engelska körkort (efter Brexit) kommer att fortsätta att erkännas i EU / EES.
 • EU/EES-körkort erkänns även utan internationellt körkort i följande länder: Norge, Island, Lichtenstein, Moldavien, Bosnien-Hercegovina, Storbritannien, Serbien, Schweiz, Albanien
 • VIKTIGT: Samma villkor gäller för varje registrerad extra förare.

När behöver jag ett internationellt körkort?

 • Om körkortet inte är utfärdat i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vad är ett internationellt körkort?

 • Det internationella körkortet är inte ett körkort i sig, utan en tilläggshandling.
 • Gäller endast tillsammans med det nationella körkortet.
 • Är en slags översättning av det nationella körkortet.

Vilka regler gäller när jag hyr bil i Nordamerika?

 • I Nordamerika är gränsen för en bils totalvikt 26 000 pounds (ca 11,8 ton). Därför kan du köra våra husbilar över 3,5 ton även med ditt icke-amerikanska körkort klass B.
 • Som icke-amerikansk medborgare bör du ha med dig ditt lokala + internationella körkort.

Några andra frågor?

Till hjälpcentret