Skip to main content

Wat voor rijbewijs heb ik nodig om een camper te besturen?

Voor het besturen van onze campers heb je een rijbewijs B nodig. Daarnaast moet je minstens 18 jaar oud zijn en je rijbewijs langer dan een jaar hebben.
Vergeet niet dat je minstens 21 jaar oud moet zijn als je huurt in de VS, Canada of Ierland. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat je minstens 25 jaar oud moet zijn met twee jaar rijervaring.

Met het rijbewijs moet je auto’s tot 3,5 ton kunnen besturen.

Waar moet ik rekening mee houden bij roadtrips in het buitenland?

  • Alle huurders die in het bezit zijn van een rijbewijs uit een EU-lidstaat of uit de EER hebben vrije rijbevoegdheid in Duitsland en in de EU/EER.
  • Engelse rijbewijzen worden (na Brexit) nog steeds erkend in EU/EER.
  • EU/EER rijbewijzen worden zonder internationaal rijbewijs ook erkend in de volgende landen: Noorwegen, IJsland, Lichtenstein, Moldavië, Bosnië-Herzegovina, GB, Servië, Zwitserland, Albanië.
  • BELANGRIJK: Voor elke geregistreerde extra bestuurder gelden dezelfde voorwaarden.

Wanneer heb ik een internationaal rijbewijs nodig?

  • Als het rijbewijs niet is afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat is een internationaal rijbewijs?

  • Het internationale rijbewijs is geen rijbewijs op zich, maar een aanvullend document.
  • Is alleen geldig in combinatie met het nationale rijbewijs.
  • Is een soort vertaling van het nationale rijbewijs.

Welke regels gelden bij het huren van een auto in Noord-Amerika?

  • In Noord-Amerika is de limiet voor het totale gewicht van een auto 26.000 pond (ongeveer 11,8 ton). Je mag onze campers boven de 3,5 ton dus ook besturen met je niet-Amerikaanse rijbewijs klasse B.
  • Als niet-Amerikaanse burger moet je je lokale + internationale rijbewijs bij je hebben.

Zijn er nog andere vragen?

Naar het helpcentrum