Skip to main content

Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan uw privacy. En daarom respecteren we bij Roadsurfer GmbH de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u meer informatie over voor welke doeleinden we uw gegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten u hebt. Via de link ‘privacybeleid’ kunt u onze privacyverklaring op ieder willekeurig moment openen en printen. Voor de beveiliging van onze automatiseringssystemen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of publicatie van uw persoonsgegevens door onbevoegden, evenals tegen verlies of vernietiging, hebben we zowel de benodigde technische alsook organisatorische maatregelen getroffen.

Verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is de firma:

roadsurfer GmbH

Winzererstr. 47d

D – 80797 München

Telefoon: +31 20 808 6064

E-mail: rent@roadsurfer.com

Voor vragen over ons privacybeleid en/of de beveiliging van gegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor ons privacybeleid. Dit is

de heer Bernd Fuhlert

@-yet GmbH

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij Roadsurfer GmbH

Schloß Eicherhof

42799 Leichlingen, Duitsland

Doel en wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wij slaan uw persoonsgegevens op om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, zoals levering, een correcte afhandeling van uw betaling en afrekening. Ons contract met u vormt de wettelijke basis voor voornoemde verwerking (art. 6 (1) (b) AVG). Daarnaast worden uw gegevens volgens de wettelijke geldende voorschriften verwerkt voor het nakomen van onze bewaar- en documentatieplicht volgens het Duitse handels- en belastingrecht (art. 6 (1) (c) AVG). We gebruiken uw gegevens eveneens voor gerichte reclamedoeleinden – m.a.w. het toesturen van informatie over onze producten, diensten en acties (conform art. 6 (1) (f) AVG), om u als klant voor ons te winnen (informatie conform het bepaalde in art. 13 (1) (d) AVG). U kunt op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden via de hierboven vermelde contactgegevens. Andere partijen waarmee uw gegevens kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld in het kader van de contractuele uitvoering van uw bestelling, zijn logistieke partners (uitsluitend adresgegevens), financiële dienstverleners (uitsluitend betalingsgegevens), maar ook in het kader van gerichte reclame/direct marketing voor het toezenden van reclame (uitsluitend adresgegevens). De verwerkingstermijn is niet alleen afhankelijk van de naleving van contractuele verplichtingen, maar ook van de geldende wet- en regelgeving voor opslag en bewijsvoering. Voor gerichte reclamedoeleinden/direct marketing zullen wij uw persoonsgegevens blijven gebruiken, totdat u hier bezwaar tegenmaakt.

Webanalyse m.b.v. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van de firma Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en bedoeld zijn om het gebruik van de website te analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op onze website wordt het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die de overeenkomst hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de uitbater van deze website, gebruikt Google deze informatie om uw bezoek aan de website te analyseren, activiteitenrapporten voor de uitbater van de website op te stellen en ondersteuning te bieden bij online dienstverlening. Het door Google, via uw browser verkregen geanonimiseerde IP-adres, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt in de instellingen van uw browser voor het plaatsen van cookies uitschakelen. We wijzen u er echter op dat het dan mogelijk is dat niet alle functies op de website optimaal functioneren. Daarnaast kunt u het verzamelen van informatie door Google op basis van cookies die uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) analyseren, evenals de verwerking van voornoemde gegevens door Google blokkeren. Hiervoor downloadt en installeert u de beschikbare browser-plugin via de volgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Voor meer informatie kunt u terecht op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of op: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). We maken u erop attent dat, om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen te waarborgen (IP-masking), Google Analytics de code ’gat._anonymizeIp();’ aan deze website heeft toegevoegd.

Google Analytics

Voor onze webshop gebruiken wij de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en bedoeld zijn om het gebruik van de website te analyseren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om het gedrag van bezoekers aan onze website te kunnen analyseren en onze reclameactiviteiten te optimaliseren, worden door Google Analytics cookies geplaatst (wettelijke basis volgens art. 6 (1) (f) AVG). Wij hebben Google de opdracht verstrekt ons hierbij te ondersteunen. Google gebruikt deze informatie om het gedrag van bezoekers aan de website te analyseren, activiteitenrapporten voor de uitbater van de website op te stellen en ondersteuning te bieden bij de online dienstverlening. Het door Google, via uw browser verkregen geanonimiseerde IP-adres, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Anonimiseren van IP-adressen. De functie voor het anonimiseren van IP-adressen is actief op onze website. Dit houdt in dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die de overeenkomst hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De wettelijke basis voor de overdracht van persoonsgegevens wordt gevormd door het zogeheten EU-VS-privacyschild.

Facebook

Op onze website gebruiken we zogenoemde ‘Social plugins’, zoals de ‘Vind ik leuk’-button van het sociale netwerk Facebook. Facebook.com is onderdeel van Facebook Inc., met hoofdvestiging in de Verenigde Staten (1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS). Als u een website van ons op het internet bezoekt, met daarop een dergelijke plugin, dan zal uw internetbrowser (bijv. Internet Explorer of Safari) rechtstreeks verbinding maken met de servers van Facebook. Uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om het gedrag van bezoekers aan onze website te kunnen analyseren en onze reclameactiviteiten te optimaliseren, maken we gebruik van Social plugins (wettelijke basis volgens art. 6 (1) (f) AVG). We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook op deze manier verzamelt en daarom verstrekken u de informatie die bij ons momenteel bekend is: door het gebruik van plugins ontvangt Facebook de informatie dat u een bezoek aan onze website hebt gebracht. Als u tijdens uw bezoek aan onze website met uw gebruikersaccount bij Facebook bent aangemeld, dan weet Facebook via uw gebruikersaccount dat u onze website hebt opgevraagd c.q. bezocht. Als u vervolgens reageert via een sociale plugin, bijv. u drukt op de ‘Like’-button, of u maakt gebruik van de functie ‘Opmerking plaatsen’ of ‘Delen’, dan wordt deze informatie doorgestuurd naar Facebook en opgeslagen. Ook als u geen Facebook-account hebt, blijft het mogelijk dat Facebook uw IP-adres herkent en opslaat. Voor informatie over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens door Facebook, uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy). Als u een Facebook-account hebt, maar niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website via uw gebruikersaccount kan herleiden, dan moet u zich, vóórdat u onze website bezoekt, afmelden bij uw Facebook-account.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. Aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe.

Hotjar is een hulpmiddel om het gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we o.a. uw muis- en scrollbewegingen en kliks vastleggen. Hotjar kan daarbij ook vaststellen, hoe lang u met uw cursor op een bepaalde plek bent gebleven. Met behulp van deze informatie stelt Hotjar zogenaamde heatmaps samen, waarmee het mogelijk is om vast te stellen welke onderdelen van de website het best worden bekeken.

Daarnaast kunnen we zien hoe lang u op een website verblijft en wanneer u deze verlaat. Ook kunnen we vaststellen op welke plek u uw opgave via het contactformulier heeft afgebroken (zogenaamde conversion-funnels).

Bovendien kan met Hotjar directe feedback van websitebezoekers worden verkregen. Deze functie dient ter verbetering van het aanbod op de site van de website-aanbieder.

Hotjar maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en in uw browser worden opgeslagen. Ze dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met deze cookies is het mogelijk om vast te stellen of deze website met een bepaald eindapparaat werd bezocht en of de functies van Hotjar voor de betreffende browser werden gedeactiveerd. Cookies van Hotjar blijven op uw eindapparaat, totdat u deze verwijdert.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u wordt geïnformeerd, zodra er cookies geplaatst worden en cookies alleen in uitzonderingsgevallen toestaat, het plaatsen van cookies alleen voor bepaalde gevallen toestaan of zelfs helemaal wilt uitsluiten, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Bij deactivering van cookies kan echter de functionaliteit van de website beperkt zijn.

Het gebruik van Hotjar en de opslag van cookies door Hotjar gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel het webaanbod als de reclame te optimaliseren. Voorzover er toestemming werd gevraagd (bijvoorbeeld om cookies op te slaan), dan gebeurt de verwerking ervan uitsluitend op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Deactiveren van Hotjar

Mocht u het verzamelen van gegevens door Hotjar willen deactiveren, klik dan op de volgende link: https://www.hotjar.com/opt-out

Let er daarbij op, dat deactivering van Hotjar voor elke browser/voor elk eindapparaat apart moet gebeuren.

Meer informatie over Hotjar kunt u verkrijgen via de privacyverklaring van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Contact/Aanvragen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben? We helpen u graag verder. We verwerken de door u verstrekte gegevens om antwoord te kunnen geven op uw vragen over onze producten en dienstverlening (art. 6 (1) (b) en (f) AVG). Om uw vraag of verzoek in behandeling te kunnen nemen, moeten de als verplicht aangemerkte velden voor adresgegevens en telefoonnummers noodzakelijkerwijs worden ingevuld. Gegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt, maken de afhandeling van uw vraag/verzoek gemakkelijker. Indien uw aanvraag/verzoek betrekking heeft op zakelijke documenten, dan zullen we de door u verstrekte gegevens, na de afhandeling van uw aanvraag/verzoek, in principe voor een termijn van 6 jaar bewaren (§ 257 (4) HGB (Duitse wetboek van koophandel), art. 6 (1) (c) AVG).

Gebruik van cookies

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, gebruiken we sessie-cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die gedurende uw bezoek aan de website op uw harde schijf worden opgeslagen en die, afhankelijk van de instellingen van uw browser, na het afsluiten van de browser, automatisch worden gewist. In de instellingen van uw browser kunt u het opslaan van cookies uitschakelen of deactiveren. Zodra u uw browser sluit, worden de geplaatste sessie-cookies automatisch gewist. Permanente cookies worden niet gewist en blijven ook na het sluiten van de browser op de harde schijf staan.

We gebruiken de volgende cookies: Session-cookies, cdmmCatalog, LB Persistent-Cookies (30 dagen opslag), cdmmCatalog_region, cookieconsent_dismissed

PHCOM 

Voor de website maken we gebruik van een online boekingssysteem van de firma PHCOM, eigenaar Philipp Stäbler, bereikbaar via www.phcom.de die gebruikmaakt van de domeinen avs.rent en autovermietung-software.com, hierna PHCOM te noemen. Om het online boeken zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt PHCOM gebruik van ‘cookies’, ofwel kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van PHCOM in Duitsland en daar opgeslagen. PHCOM gebruikt deze informatie om, als u bij een volgend bezoek opnieuw online wilt boeken, bepaalde gegevens/velden al in te vullen die tijdens eerdere zoekopdrachten werden opgeslagen. Voornoemde informatie kan door PHCOM in bepaalde gevallen aan derden worden verstrekt. Dit geldt als dit wettelijk verplicht is of wanneer aan voornoemde derde door PHCOM opdracht werd verstrekt om deze gegevens te verwerken. U kunt in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. We wijzen u erop dat het dan mogelijk is dat u niet alle functies op de website optimaal functioneren. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de verzameling en verwerking door PHCOM van uw persoonsgegevens, op de hiervoor beschreven wijze en ten behoeve van het hiervoor genoemde doeleinde.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor eigen reclamedoeleinden. We willen u graag op de hoogte houden van nieuwe producten, onze diensten en interessante evenementen. Daarom gebruiken we uw gegevens eveneens om bepaalde producten, diensten of evenementen, waarin u mogelijk interesse hebt, onder uw aandacht te brengen. De analyse van aankopen en het verzenden van reclamemateriaal per post of e-mail aan bestaande klanten geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang en betreft uitsluitend producten en diensten van de firma Roadsurfer GmbH. Voor het toesturen per e-mail hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig, u kunt uw toestemming altijd op een later tijdstip herroepen. Voor het versturen van nieuwsbrieven is aparte toestemming vereist. Kijk voor meer informatie over uw rechten bij de paragraaf ‘Rechten van betrokkenen’.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van wettelijke voorschriften hebben de volgende bedrijven in de EU inzage in uw persoonsgegevens:

–            Postbezorgers, expediteurs, logistieke dienstverleners, vernietigers van dossiers/gegevensdragers

–            IT-dienstverleners v.w.b. onderhoud en software-updates

–            Dienstverleners die de kredietwaardigheid testen, incasso en dialoogmarketing

–            Google Inc. (https://adssettings.google.de/)

Opslagtermijn

We bewaren uw gegevens zolang dat voor het desbetreffende doeleinde nodig is. We beschikken over procedures voor het wissen van gegevens, die voortdurend worden aangepast aan de wettelijke voorschriften en omstandigheden.

Voor bepaalde gegevens bestaat een opslagtermijn van 6 c.q. 10 jaar. Dit is het geval wanneer er, voor de uitvoer van een contract, een documentatieplicht bestaat volgens het belastingrecht (bewijsmateriaal). Gedurende deze termijn gelden beperkingen voor de verwerking van voornoemde gegevens. De documentatieplicht start aan het einde van het kalenderjaar, waarin de offerte werd uitgebracht c.q. het contract werd uitgevoerd.

Rechten van betrokkenen

Roadsurfer GmbH waarborgt uw rechten als betrokkene.

Bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van reclame

U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Hiervoor zullen alleen kosten volgens het basistarief worden aangerekend. U kunt op de volgende manieren uw bezwaar kenbaar maken.

Toestemming herroepen

U kunt de aan ons verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder willekeurig moment herroepen. We wijzen u er echter op, dat dit ertoe kan leiden dat u bij een volgende aankoop uw gegevens eventueel opnieuw zult moeten invoeren.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, vanwege redenen voortvloeiend uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op basis van het volgende worden verwerkt:

– verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, of

–verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven voornoemd belang prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Als u uw recht op bezwaar hebt ingeroepen, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende beschermingsgronden voor de verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking nodig is voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak.

Overige rechten

U hebt verschillende rechten om controle over uw persoonlijke gegevens te behouden: Zo hebt u hebt het recht:

–            Op inzage

–            Op correctie en aanvulling

–            Op vergetelheid of beperking van de verwerking

–            Bezwaar te maken tegen de verwerking

–            Op dataportabiliteit

–            Bezwaar tegen Toezichthoudende autoriteiten

Contactgegevens: Hoe doe ik een beroep op mijn rechten?

Om een beroep te doen op uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierna) of met de verantwoordelijke persoon voor ons privacybeleid (zie hierna). Al uw aanvragen zullen per omgaande en conform de wettelijke voorschriften kosteloos in behandeling worden genomen en we houden u op de hoogte van de door ons genomen maatregelen.

Bescherming persoonsgegevens sollicitanten

Voor de afhandeling van wervingsprocedures verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van sollicitanten De verwerking daarvan geschiedt ook via digitale weg. Dit is het geval, wanneer we sollicitatiebrieven of formulieren via digitale weg van sollicitanten ontvangen, dit kan zijn per e-mail of eventueel via een invulformulier dat op onze website staat. Als we een arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van het instellen van het dienstverband, hierbij worden de wettelijk geldende voorschriften in acht genomen. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, zullen de sollicitatiedocumenten vier maanden, na bekendmaking van de afzegging, automatisch worden gewist, voor zover dit voor ons verenigbaar is met andere gerechtvaardigde belangen, zoals het hebben van een bewijsplicht t.b.v. een procedure in het kader van de algemene wet inzake gelijke behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, ook wel profiling genoemd.

Gegevensverwerking bij het huren van een voertuig

Als er sprake is van een huurverdrag tussen klant en Roadsurfer, zullen wij de gegevens verwerken die betrekking hebben op het door u gehuurde voertuig. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • De locatiedata van het voertuig (inclusief diens snelheid);
  • Het openen of vergrendelen van het voertuig m.b.v. van de afstandsbediening;
  • Informatie over het passeren van landsgrenzen;

Onze voertuigen zijn uitgerust met technologieën die data registreren en versturen. (‘boordcomputer’). Het betreft mogelijk ook data die door systemen voor ongevallenregistratie, geolocalisatie en andere soortgelijke technologieën worden geregistreerd. Gedurende de huurperiode zijn enkele of alle functies van de boordcomputer geactiveerd. Indien in een voertuig een erkend datasysteem werd geïnstalleerd, kunnen de volgende gegevens door ons worden geregistreerd en gebruikt:

locatiegegevens, verkeersinformatie en gegevens over het rijden met het voertuig, zoals de kilometerstand, bandenspanning en brandstofverbruik, maar ook diagnosedata en prestatiegegevens. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan de door u verstrekte gegevens. Dit biedt ons belangrijke inzichten op het gebied van veiligheid, prestaties en andere aspecten van het voertuig, op basis waarvan wij onze dienstverlening kunnen verbeteren of door ons als rechtsmiddel kan worden gebruikt in het kader van een procedure. Op het gebruik van de boordcomputer zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de leverancier van de boordcomputer en/of de autoproducent van toepassing. Voornoemde kan betrekking hebben op het gebruik van het systeem c.q. diensten, uitsluiting van garantie, beperking van aansprakelijkheid, de voorwaarden van de WLAN-provider, procedures voor gegevensbescherming, informatie over het gebruik en het ter beschikking stellen van gegevens, en/of een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die tijdens uw gebruik van het voertuig werden geregistreerd. Het is voor ons niet mogelijk om dergelijke gegevens te beschermen, noch de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. U dient deze gegevens dan ook te wissen voordat u het voertuig weer inlevert.

Onze voertuigen binnen de Europese Unie moeten zijn uitgerust met de eCall-technologie. Deze functie wordt geactiveerd als u betrokken raakt bij een ongeval. Met behulp van eCall worden de hulpdiensten automatisch opgeroepen en wordt informatie over het ongeval verstuurd. Deze informatie kan eveneens door ons worden gebruikt, gepubliceerd en geraadpleegd.

ICT-data wordt ter beschikking gesteld voor gebruik door reddingsdiensten en andere partijen die hulp bij ongevallen verlenen, evenals voor ICT-providers of partijen aan wie wij van rechtswege of om contractuele redenen verplicht zijn deze gegevens vrij te geven.

Overdracht van data aan derden vindt in principe niet plaats.

Het kan echter in bepaalde gevallen voorkomen dat wij door openbare instanties of particuliere dienstverleners (zoals uitbaters van parkeerruimte, tolkantoren) worden gesommeerd voornoemde data vrij te geven.

We verwerken de gegevens ter bescherming van ons wagenpark c.q. ter opheldering van eigendomsdelicten (ook ten laste van derden), in het geval u het voertuig niet binnen de overeengekomen huurtermijn terugbrengt of niet volgens de contractvoorwaarden gebruikt (wat ook kan worden gestaafd door aan Roadsurfer, door derde partijen, gestuurde rekeningen voor behandelingskosten of gemaakte sleepkosten). We maken u erop attent, dat we van overheidswege kunnen worden verplicht deze gegevens te verstrekken.

Ze kunnen indien nodig ook worden gebruikt voor het in behandeling nemen van strafbare feiten en misdrijven. We verwerken de gegevens echter niet om een gebruikersprofiel van u op te stellen. Alle gegevens worden na de uitvoering van de huurovereenkomst gewist, tenzij verwerking ervan nog nodig is voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak.

Art. 6 (1) zin 1 (f) van de AVG dient als wettelijke basis voor voornoemde verwerking. Het gerechtvaardigde belang staat beschreven in voornoemde doeleinden en dient ter bescherming van onze contractuele en wettelijke rechten, evenals de bescherming van de rechten van derden.

Bescherming ingewonnen informatie (onderdeel toetsing kredietwaardigheid)

Als u in onze online shop een camper-abonnement aanvraagt, laten wij, alvorens wij uw aanvraag accepteren, een toetsing kredietwaardigheid uitvoeren door de Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung = Duits instituut voor algemene kredietbewaking). Wij doen dit om het risico op wanbetaling voor ons zo klein mogelijk te houden. We ontvangen een score (bepaalde waarde) van de Schufa die we samenvoegen met uw laatste salarisstrook. Op basis van deze informatie zullen de medewerkers ter plaatse beslissen of we u het abonnement kunnen toekennen. Het betreft hier een beslissing op basis van prognoses die wordt genomen door medewerkers ter plaatse.

Overdracht van voornoemde gegevens gebeurt op basis van art. 6 (1) zin 1 (b) en art. 6 (1) zin 1 (f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang van Roadsurfer GmbH vloeit voort uit het belang om, voorafgaand aan het toekennen van betalende abonnementen, dat een kredietrisico met zich meebrengt, een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te kunnen maken of u de aangegane betalingsverplichtingen zult nakomen en of u door de betalingsverplichting niet overbelast raakt.

De voor de toetsing van de kredietwaardigheid en de verstrekte adresgegevens benodigde gegevens, worden via een beveiligde server overgedragen. Uw legitieme belangen worden uiteraard conform de geldende wet- en regelgeving beschermd.

Uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk na een termijn van 3 jaar gewist.

Conform art. 21 (1) van de AVG hebt u het recht, vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven voor de hierboven vermelde doeleinden. Bedenk echter wel, dat Roadsurfer GmbH u in een dergelijk geval geen Camper Abo kan aanbieden.

Identificatie t.b.v. het huren van een voertuig

Voor het huren van en voertuig via de website van Roadsurfer is validatie en legitimatie, in de vorm van een identificatieprocedure, van uw persoon vereist. Hiervoor vragen we u, ons via een beveiligde verbinding een kopie van uw rijbewijs en identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort) te sturen. Om eventuele identiteitsfraude te kunnen vaststellen, worden de foto’s, na een succesvolle validatie, maximaal 30 dagen opgeslagen en vervolgens conform het privacybeleid gewist. Om onze wettelijke documentatieplicht na te kunnen komen, m.a.w. het kunnen aantonen dat u over een geldig rijbewijs beschikt, wordt uw rijbewijs maximaal 6 jaar opgeslagen en ook regelmatig gecontroleerd. De nummers van uw ID-kaart of paspoort worden door ons opgeslagen om ons tegen eigendomsdelicten te beschermen c.q. om onze eigendommen bij verduistering terug te krijgen. Voornoemde vormen van gegevensverwerking zijn noodzakelijk voor zowel de voorbereiding alsook de uitvoering van de overeenkomst. We zijn wettelijk verplicht te controleren of u in het bezit bent van een rijbewijs.

Voornoemde verwerking van gegevens geschiedt op basis van het bepaalde in art. 6 (1) zin 1 (b), art. 6 (1) zin 1 (c) en art. 6 (1) zin 1 (f) van de AVG.

De actualiteit en wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring moet op enig moment worden aangepast aan de daadwerkelijke omstandigheden en/of aan wettelijke of bestuursrechtelijke verordeningen. Lees daarom altijd eerst ons privacybeleid voordat u gebruik gaat maken van onze diensten, zo bent u er zeker van dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en updates.